Davidov Doors
Врати, алуминиева и ПВЦ дограма, строителство до ключ

Изграждане на груб строеж

Изграждането на грубия строеж на сградата означава, че се създава нейния скелет или това е носещата конструкция на сградата. Преди да започне изграждането на грубия строеж е неохбодимо да се направят изкопите, да се укрепят както изкопите, така и околния терен, да се отводни терена, да се обезопаси строителната площадка и да се огради.

След което започва процеса на изграждане на грубия строеж, който включва кофражиране, армиране, изливане на основите, изграждане на надосновните стени, плочи, стоманобетонни подове и носещи стени (противоземетръсни шайби) колони, греди, зидарии, стълби, комини, шахти, асансьорни шахти, общите клонове на вътрешните инсталации и др., като накрая се изгражда, покривната конструкция.

Ние разполагаме освен с опитен и квалифициран екип включващ - инжерери, строители, техници и отговорник ЗБУТ,  разполагаме и с модерна, специализирана техника и оборудване, което ни дава възможност да работим бързо и качествено на обекта, Може да сте сигурни в качеството на грубия строеж, защото ние влагаме само утвърдени на пазара материали на водещи производители.